-> V. УЖИВАННЯ РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ -> КОМБІНОВАНЕ ВЖИВАННЯ РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ

У різних випадках можливе поєднане вживання двох розділових знаків.
Це найчастіше:
— ?! (див. § 156, п. 1, прим. 3), !? (див. § 157, п. 1, прим. 3);
— …?; …!; ?..; !.. (див. § 162, п. 1);
— , — (кома й тире), які ставимо а) у реченнях з прямою мовою та мовою автора; б) у всіх тих випадках у межах речень з випущеними членами  (З одного боку, це ніби й не так, а з другого, — факти частково підтвердилися) та з відокремленими і вставленими конструкціями, у складних реченнях, коли — за наявності в них тире — кома має закривати ту чи іншу попередню конструкцію; в) для увиразнення протиставлення між складовими частинами речення: перед указівними словами це, так, такий і под. на початку другої частини речення (див. § 161, ІІІ, прим. 1);
— збіг різних знаків у реченнях з наявністю конструкцій у дужках (див. § 163);
— збіг різних знаків у реченнях з прямою мовою та мовою автора (див. § 167).