-> IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ -> Відмінювання географічних назв

1 Українські, а також іншомовні географічні назви з іменниковими закінченнями відмінюємо переважно як звичайні іменники I, II, III відмін:
I відміна: А́фрика — А́фрики, в А́фриці; Вóлга — Вóлги, на Вóлзі; Лóхвиця — Лóхвиці, Лóхвицею, у Лóхвиці; Махачкалá — Махачкалú, у Махачкалí; Москвá — Москвú, Москвóю, у Москвí; Одéса — Одéси, в Одéсі; Óльвія — Óльвії, Óльвією, в Óльвії; Полтáва — Полтáви, у Полтáві; Прáга — Прáги, у Прáзі; Рéчиця — Рéчиці, у Рéчиці; Шепетíвка — Шепетíвки, у Шепетíвці.
II відміна: Буг — Бýгу, Бу́гом, на Бýзі (й по Бýгу); Владивостóк — Владивостóка, Владивосто́ком, у Владивостóці (у Владивостóку); Гáйсин — Гáйсина, Гáйсином, у Гáйсині; Дýбно — Дýбна, Дýбном, у Дýбні; Кúїв — Кúєва, Кúєвом, у Кúєві; Лугáнськ — Лугáнська, Лугáнськом, у Лугáнську; Львів — Львóва, Львóвом, у Львóві; Орéл — Орлá, Орлóм, в Орлí; Псков — Пскóва, Пскóвом, у Пскóві; Свíтязь — Свíтязю, Свíтязем, на Свíтязі; Тернóпіль — Тернóполя, Тернóполем, у Тернóполі; Теруéль — Теруéля, Теруéлем, у Теруéлі; Токмáк — Токмакá, Токмако́м, у Токмацí (у Токмакý); У́жгород — У́жгорода, У́жгородом, в У́жгороді.
III відміна: Бретáнь — Бретáні, Бретáнню, у Бретáні; Керч — Кéрчі, Кéрчю, у Кéрчі; Об — Óбі, Óб’ю, на Óбі; Свір — Свíрі, Свíр’ю, на Свíрі; Сúзрань — Сúзрані, Сúзранню, у Сúзрані.
2 Географічні назви, що мають форму множини, відмінюємо як відповідні загальні іменники: Березникú — Березникíв, Березникáм, у
Березника́х; Гóрки — Гóрок, Гóркам, у Го́рках; Єсентукú — Єсентукíв, Єсентукáм, у Єсентука́х; Жигулí — Жигулíв, Жигуля́м, у Жигуля́х; Ков’я́ги — Ков’я́г, Ков’я́гам, у Ков’я́гах; Лубнú — Лубéн, Лубнáм, у Лубна́х; Плúски — Плúсок, Плúскам, у Пли́сках; Прилýки — Прилýк, Прилýкам, у Прилу́ках; Ромнú — Ромéн, Ромнáм, у Ромна́х; Салóніки — Салóнік, Салóнікам, у Сало́ніках; Філіппíни — Філіппíн, Філіппíнам, у (на) Філіппі́нах; Чебоксáри — Чебоксáр, Чебоксáрам, у Чебоксáрах; Чернівцí — Чернівцíв, Чернівця́м, у Чернівця́х.
3 Географічні назви з прикметниковими закінченнями відмінюємо як звичайні прикметники: Боровé — Боровóго, Боровóму, у Борово́му;
Жукóвський — Жукóвського, Жукóвському, у Жуко́вському; Лозовá — Лозовóї, Лозовíй, у Лозові́й; Рíвне — Рíвного, Рíвному, у Рі́вному; Чусовá — Чусовóї, Чусовíй, у Чусові́й.
Примітка
Від відприкметникових українських назв населених пунктів з кінцевим  на зразок Свáтове, Синéльникове, Гаркýшине, Рíвне, що відмінюються за зразком прикметників у формі середнього роду, слід відрізняти подібні за оформленням назви з кінцевим (рідковживані в українській мові, але поширені в інших слов’янських мовах) на зразок Бородінó, Кóсово, Сарáєво, Шеремéтьєво, Гнéзно, Молодéчно, що відмінюються як іменники середнього роду ІІ відміни (див. у п. 1 Дýбно).
4 Географічні назви, що складаються з прикметника та іменника чи, навпаки, іменника та прикметника, відмінюємо в обох частинах:
1) Гóла Прúстань — Гóлої Прúстані …; Кривúй Ріг — Кривóго Рóгу…; Велúкі Лýки — Велúких Лук…; Єлисéйські Поля́ — Єлисéйських
Полíв…; Мінерáльні Вóди — Мінерáльних Вод…;
2) Кам’янéць-Подíльський — Кам’янця́ -Подíльського, Кам’янцéвіПодíльському…; Нóвгород-Сíверський — Нóвгорода-Сíверського, НóвгородуСíверському…; Новогрáд-Волúнський — Новогрáда-Волúнського, Новогрáдові-Волúнському…; Рáва-Рýська — Рáви-Рýської, Рáві-Рýській…; Аскáнія-Нóва — Аскáнії-Нóвої, Аскáнії-Нóвій…
5 Географічні назви, що складаються з двох іменників або іменника та присвійного прикметника, відмінюємо лише в другій частині: Бáден-Бáден — Бáден-Бáдена, у Бáден-Бáдені; Орє́хово-Зýєво — Орє́хово-Зýєва, в Орє́хово-Зýєві; Івáно-Франкíвськ — Івáно-Франкíвська, в Івáно-Франкíвську, Михáйло-Коцюбúнське — Михáйло-Коцюбúнського, у Михáйло-Коцюбúнському, але Кóнча-Зáспа — Кóнчі-Зáспи, у Кóнчі-Зáспі; Пýща-Водúця — Пýщі-Водúці, у Пýщі-Водúці.
6 Географічні назви, що складаються з двох іменників та прийменника між ними, відмінюємо в першій частині: Ростóв-на-Донý — Ростóва-наДонý, у Ростóві-на-Донý…; Фрáнкфурт-на-Мáйні — Фрáнкфурта-на-Мáйні, у Фрáнкфурті-на-Мáйні...