-> IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ -> Імена та прізвища (прізвиська)

Імена та прізвища (також прізвиська) людей, що складаються з двох чи трьох компонентів або до складу яких входять прийменники, частки, артиклі тощо, пишемо окремо, разом і з дефісом.
1 Окремо пишемо:
1) прізвиська й псевдоніми (українські та перекладені іншомовні), що складаються з імені та прикметника, узгодженого з ним чи з наступним іменником: Івáн Волóве Óко, Єлéна Прекрáсна, Рíчард Лéвове Сéрце, Степáн Тúгряча Смерть, Слугá з Добрóмиля; до цього переліку належать і власні назви американських індіанців: Малéнький Вовк, Тупúй Ніж і т. ін.;
2) псевдоніми, що побудовані як поєднання імені та прізвища: Джек Лóндон, Жорж Санд, Лéся Украї́н́ ка, Мáркó Вовчóк, Панáс Мúрний;
3) повні давньоримські особові назви, у яких перше слово означає особове ім’я, друге — родове ім’я, третє — прізвище: Гай Ю́лій Цéзар, Марк Пóрцій Катóн;
4) артиклі, прийменники та інші службові слова (ван, да, де, ді, дю, дер, ед, ель, ла, ле, фон і т. ін.) в питомих (неофіційних) та іншомовних особових назвах: Лю́двіг ван Бетхóвен, да Вíнчі, де ла Куéва, ді Віттóріо, дю Гар, Нур ед Дін, ле Шапельє́, фон дер Гольц.
Примітка
1. Скорочену частку д та ірландську частку о пишемо з власними іменами через апостроф: Д’Аламбéр, д’Артанья́н, д’Обіньє́; О’Кéйсі, О’Кóннор (але О.Ге́нрі — псевдонім письменника); частки Мак-, Сан-, Сен-, які передують прізвищам і водночас становлять їхню невід’ємну частину, пишемо з дефісом: Мак-Магóн, Мак-Клю́р, Сан-Мартíн, Сен-Сімóн.
Примітка
2. У ряді випадків частки пишемо разом із прізвищами, бо в такій формі засвоїла їх українська мова: Декандóль, Делíль, Дерібáс, Лагáрп, Ламетрí, Лафонтéн, Лесáж, Фонвíзін;
5) слово дон («пан») перед особовим ім’ям як форма ввічливого звертання: дон Базíліо, дон Пéдро, дон Хосé. У власних назвах відомих літературних героїв це слово пишемо з великої літери: Дон Жуáн, Дон Кіхóт.
Примітка
У загальному значенні слово донжуáн пишемо разом і з малої літери;
6) складники китайських, корейських, в’єтнамських, м’янмських, індонезійських особових назв: Ван Мен, Пак Чіво́н, Хо Ші Мін, Нгуєн Конг Хоáн, У Ну Мунг.
Примітка
У складених китайських, корейських, в’єтнамських, м’янмських, індонезійських особових назвах відмінюємо лише останню частину, яка закінчується на приголосні: Кім Ир Сен — Кім Ир Сéна…, Хо Ші Мін — Хо Ші Мíна…, Ден Сяопíн — Ден Сяопíна…, але Го Можó, Чан Кайшí й т. ін. (незмінювані).
2 Разом пишемо:
1) українські прізвища, що складаються з дієслова в наказовій формі та іменника: Гори́цвíт, Непúйвода, Уби́йвóвк;
2) українські прізвища, що виникли на основі словосполучень, до складу яких входять як повнозначні, так і службові слова: Добрийвéчір, Нетудихáта, Панібудьлáска;
3) українські прізвища, утворені з прикметника та іменника за допомогою сполучного звука: Довгопóл, Кривонíс, Скорохóд;
4) слов’янські особові імена, утворені від двох основ: Владислáв, Володúмир, Мечислáв, Яропóлк;
5) складні китайські імена, які завжди стоять після прізвища: Го Можó, Ден Сяопíн, Тáо Юаньмíнь, Сунь Ятсéн.
Примітка
Якщо китайське ім’я становить одне слово, то обидві частини особової назви (прізвище та ім’я) пишемо окремо: Дін Лінь, Лу Сінь, Цюй Юáнь, Чан Кайшí.
3 З дефісом пишемо:
1) складні особові імена: Васúль-Костянтúн, Жан-Жáк, Зинóвій Богдáн, Марíя-Антуанéтта, Фрíдріх-Вільгéльм;
2) складні прізвища: Альтамíра-і-Кревéа, Гулáк-Артемóвський, Жоліó Кюрí, Квíтка-Основ’я́ненко, Нечýй-Левúцький, Нóвиков-Прибóй, Рúмський Кóрсаков, Сент-Бéв;
3) імена з кваліфікаційними прикладками: Івáн-царéнко, Кúрикмужичóк. Але якщо прикладка розгорнута, то між нею та іменем ставимо тире: Івáн — мужúчий син, рідше — кома: Івáн, селя́нський син;
4) арабські, перські, тюркські імена з компонентами, що вказують на родинні стосунки, соціальне становище і т. ін.: Гасан-оглú, Мамед-задé, Фікрет-кизú, Мехмед-бéй, Кемаль-паша́, Мірза-ха́н, (але за традицією Чингісха́н). Арабське Ібн пишемо окремо: Ібн Рýсте, Ібн Сíна, Ібн Фадлáн.
Примітка
прізвища, до складу яких входять ці компоненти, звичайно пишемо разом: Багірзадé, Турсунзадé, Кероглú;
5) вірменські прізвища з початковим компонентом Тер-, наприклад: Тер-Казаря́н, Тер-Ованеся́н, Тер-Петрося́н.
4 Складні прізвища у формі одного слова відмінюємо за відповідними типами відмін іменників чи прикметників: Сивокíнь — Сивокóня, Сивокóневі (Сивокóню)…; Підкуймýха — Підкуймýхи, Підкуймýсі…; Перекотипóле — Перекотипóля, Перекотипóлю…; Білоцеркíвський — Білоцеркíвського, Білоцеркíвському… У складних прізвищах, компоненти яких пишемо з дефісом, відмінюємо за відповідними типами відмін іменників чи прикметників обидва змінювані компоненти: Квíтка-Основ’я́ненко — Квíтки-Основ’я́ненка, Квíтці-Основ’я́ненкові (Квíтці-Основ’я́ненку)…; Нечýй-Левúцький — Нечуя́-Левúцького, Нечує́ві-Левúцькому (Нечую́-Левúцькому)…, але Кос-Анато́льський — Кос-Анато́льського, КосАнато́льському…, Драй-Хма́ра — Драй-Хма́ри, Драй-Хма́рі…
5 Складені прізвища, псевдоніми або прізвиська з компонентами в називному відмінку відмінюємо в усіх частинах за зразками відмінювання відповідних іменників або прикметників: Рíчард Лéвове Сéрце — Рíчарда Лéвового Сéрця, Рíчардові (Рíчарду) Лéвовому Сéрцю…; Степáн Тúгряча Смерть — Степáна Тúгрячої Смéрті, Степáнові (Степáну) Тúгрячій Смéрті..., але Слугá з Добрóмиля — Слугú з Добрóмиля, Слузí з Добрóмиля…