-> IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ -> Відмінювання імен

Українські імена передаємо на письмі відповідно до вимови за загальними нормами українського правопису: Богдáн, Васúль, Інокéнтій, Микóла, Петрó, Семéн, Ярослáв, Гáнна, Íнна, Надíя, Оксáна, Світлáна та ін.
1 Українські чоловічі та жіночі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на -а, -я, відмінюємо як відповідні іменники I відміни:
                                                                          Однина

Тверда група

  чол. р. жін. р.
Н. Микóл Гáнн-а
Р. Микóл Гáнн-и
Д. Микóл Гáнн-і
Зн. Микóл Гáнн-у
Ор. Микóл-ою Гáнн-ою
М. Микóл Гáнн-і
Кл.

Микóл

Гáнн-о

М’яка група

  чол. р. жін. р.
Н. Ілл-я́ Соломí Мóтр Натáл
Р.

Ілл

Соломí Мóтр Натáл
Д. Ілл Соломí Мóтр Натáл
Зн. Ілл-ю́ Соломí Мóтр Натáл
Ор.

Ілл-éю

Соломí-єю Мóтр-ею Натáл-ею
М.

Ілл

Соломí

Мóтр Натáл
Кл.

Íлл

Соломí

Мóтр

Натáл

 

Множина

Тверда група

  чол. р. жін. р.
Н. Микóл Гáнн-и
Р. Микóл Гáнн
Д. Микóл-ам Гáнн-ам
Зн. Микóл Гáнн
Ор. Микóл-ами

Гáннми

М. Микóл-ах

Гáнн-ах

Кл.

Микóл

Гáнн-и

М’яка група

  чол. р. жін. р.
Н. Ілл Соломí Мóтр Натáл
Р. Ілл-íв Соломíй Мотр Натáль
Д. Ілл-я́ м Соломí-ям Мóтр-ям Натáл-ям
Зн.

Ілл-íв

Соломíй Мотр Натáль
Ор.

Ілл-я́ ми

Соломí-ями Мóтр-ями Натáл-ями
М.

Ілл-я́ х

Соломí-ях Мóтр-ях

Натáл-ях

Кл.

Ілл

Соломí

Мóтр

Натáл

                                                            
Примітка
1. Кінцеві приголосні основи г, к, х у жіночих іменах у давальному та місцевому відмінках однини перед закінченням змінюємо на з, ц, с: О́льга — О́льзі, Палáжка — Палáжці, Солóха — Солóсі.
Примітка
2. У жіночих іменах на зразок Одáрка, Парáска в родовому відмінку множини в кінці основи між приголосними з’являється звук о: Одáрок, Парáсок.
2 Українські чоловічі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на приголосний та , відмінюємо як відповідні іменники II відміни:

                                                                          Однина

Тверда група

Н. Олéг Антíн Дмитр
Р.

Олéг

Антóн Дмитр
Д.

Олéг-ові (-у)

Антóн-ові (-у) Дмитр-óві (-у)
Зн. Олéг Антóн Дмитр
Ор. Олéг-ом Антóн-ом Дмитр-óм
М.

Олéг-ові (-у)

Антóн-ові (-у) Дмитр-óві (-у)
Кл.

Олéж(Олег-у)

Антóн

Дми́ тр

 

  М’яка група Мішана група
Н. Сергí Íгор Терéнь Тимíш
Р.

Сергí

Íгор-я

Терéн

Тимо́ш-а і Тимош-а́ )
Д.

Сергí-єві (-ю)

Íгор-еві (-ю)

Терéн-еві (-ю)

Тимо́ш-еві (-у)

і Тимош-е́ ві (-у)

Зн. Сергí

Íгор

Терéн

Тимо́ш-а і

Тимош-а́

Ор. Сергí-єм

Íгор-ем

Терéн-ем

Тимо́ш-ем і

Тимош-е́ м

М. Сергí-єві (-ю)

Íгор-еві (-ю)

Терéн-еві (-ю)

Тимо́ш-еві (-у,

і) і Тимош-е́ ві

(-у́ , -і́)
Кл. Сергí

Íгор-ю

Терéн

Тимóш-е

 

Множина

 

Тверда група

Н. Олéг Антóн Дмитр-и́
Р. Олéг-ів Антóн-ів Дмитр-íв
Д. Олéг-ам Антóн-ам Дмитр-áм
Зн. Олéг-ів Антóн-ів  Дмитр-íв
Ор. Олéг-ами Антóн-ами Дмитр-áми
М. Олéг-ах Антóн-ах Дмитр-áх
Кл.

Олéг

Антóн

Дмитр́

 

  М’яка група Мішана група
Н. Сергí Íгор Терéн Тимош-í
Р. Сергí-їв Íгор-ів Терéн-ів Тимош-íв
Д. Сергí-ям Íгор-ям Терéн-ям Тимош-áм
Зн. Сергí-їв Íгор-ів Терéн-ів Тимош-íв
Ор. Сергí-ями Íгор-ями Терéн-ями Тимош-áми
М. Сергí-ях Íгор-ях Терéн-ях Тимош-áх
Кл.

Сергí

Íгор

Терéн

Тимош-í

Примітка
1. В іменах на зразок Антíн, Нéстір, Ничúпір, Прóкіп, Сúдір, Тимíш, Фéдір і вживаємо в називному відмінку (в закритому складі), у непрямих відмінках — оАнтóна, Антóнові й т. д., Нéстора, Нéсторові й т. д., але Авенíр — Авенíра, Лаврíн —
Лаврíна, Олефíр — Олефíра.
Примітка
2. Імена, що закінчуються в називному відмінку на , у родовому мають закінчення : Вíктор — Вíктора, Макáр — Макáра, Світозáр — Світозáра, але імена з історично м’яким р мають закінчення : Íгор — Íгоря, Лáзар — Лáзаря.
Примітка
3. Ім’я Лев має паралельні відмінкові форми: Лéва й Львá, Лéвові й Львóві та ін., але в кличному відмінку тільки Лéве.
3 Українські жіночі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на приголосний, відмінюємо як відповідні іменники III відміни:

                                                                               Однина

Н. Любóв Адéль
Р. Любóв Адéл
Д. Любóв Адéл
Зн. Любóв Адéль
Ор. Любóв’ Адéлл
М.

…Любóв

…Адéл

Кл.

Любóв

Адéл

Примітка
Форми множини від таких імен рідковживані.
Зразок відмінювання чоловічого імені та по батькові

Н. Ярослáв Васи́льович (Олексíйович, І́горьович)
Р. Ярослáв-а Васи́льович (Олексíйович-а, І́горьович)
Д. Ярослáв-ові () Васи́льович (Олексíйович, І́горьович-у)
Зн. Ярослáв-а Васи́льович-а (Олексíйович, І́горьович)
Ор. Ярослáв-ом Васи́льович-ем (Олексíйович-ем, І́горьович-ем)
М. …Ярослáв-ові (-у, -і) Васи́льович (Олексíйович, І́горьович-у)
Кл. Ярослáв Васи́льович (Олексíйович, І́горьович)

Зразок відмінювання жіночого імені та по батькові


Н. Марí Васи́лівн (Андрíївн, Іллíвн)
Р. Марí Васи́лівн-и (Андрíївн,Іллíвн)

Д. Марí Васи́лівн (Андрíївн, Іллíвн-і)
Зн. Марí Васи́лівн-у (Андрíївн-у, Іллíвн-у)
Ор. Марí-єю Васи́лівн-ою (Андрíївн-ою, Іллíвн-ою)
М. …Марí-ї Васи́лівн-і (Андрíївн-і, Іллíвн-і)
Кл. Марí Васи́лівн-о (Андрíївн-о, Іллíвн-о)