-> IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ -> Відмінювання прізвищ

1 Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників I відміни, відмінюємо як відповідні загальні назви I відміни, а прізвища із закінченнями іменників II відміни відмінюємо за зразками відмінювання відповідних загальних назв II відміни:
Мáйборода — Мáйбороди, Мáйбороді, Мáйбороду й т. д.;
Гмúря — Гмúрі, Гмúрі, Гмúрю, Гмúрею й т. д.;
Гнатю́к — Гнатюкá, Гнатюкóві (Гнатюкý) й т. д.;
Зáєць — Зáйця, Зáйцеві (Зáйцю) й т. д.;
Іваньó — Іваня́, Іванéві (Іваньóві, Іваню́) й т. д.;
Кривонíс — Кривонóса, Кривонóсові (Кривонóсу) й т. д.;
Лéбідь — Лéбедя, Лéбедеві (Лéбедю) й т. д.;
Мамалúга — Мамалúги, Мамалúзі й т. д.;
Журавéль — Журавля́, Журавлéві (Журавлю́) й т. д.;
Соловéй — Солов’я́, Солов’є́ві (Солов’ю́) й т. д.;
Бýсел — Бýсла, Бýслові (Бýслу) й т. д.;
Свéкор — Свéкра, Свéкрові (Свéкру) й т. д.;
Мотóк — Моткá, Моткóві (Моткý) й т. д.
Панібудьлáска — Панібудьлáски, Панібудьлáсці й т. д.;
Снігúр — Снігиря́, Снігирéві (Снігирю́) й т. д.;
Снігýр — Снігурá, Снігурóві (Снігурý) й т. д.;
Симонéнко — Симонéнка, Симонéнкові (Симонéнку) й т. д.
Але без чергування нуля звука з голосним і навпаки: Швець — Швеця́,Швецéві (Швецю́) й т. д.; Жнець — Жнеця́, Жнецéві (Жнецю́) й т. д.; Врýбель— Врýбеля, Врýбелеві (Врýбелю) й т. д.; Чернéць — Чернеця́, Чернецéві (Чернецю́) й т. д.
Примітка
1. Прізвища на зразок Дідуньó, Іваньó в давальному й місцевому відмінках мають варіанти закінчень -ев-і (-ьов-і, -ю): Дідунéві (-ьóв-і, -ю́), Іванéві (-ьóв-і, -ю́).
Примітка
2. Усі чоловічі прізвища ІІ відміни в родовому відмінку мають закінчення -а (-я) на відміну від деяких співвідносних загальних назв: пор. прізвища Морóз — Морóз-а, Кулíш — Куліш-á, Коровáй — Коровá-я, Чорнотíнь — Чорнотíн-я, Рись — Рúс-я і загальні назви морóз — морóз-у, кулíш — кулеш-ý, коровáй — коровá-ю, тінь — тíн-і, рись — рúс-і.
Примітка
3. За відповідними відмінами відмінюємо неслов’янські змінювані прізвища: Окуджáва — Окуджáви, Окуджáві й т. д., Шекспíр — Шекспíра, Шекспíрові (Шекспíру) й т. д., Стендáль — Стендáля, Стендáлеві (Стендáлю) й т. д., Дíтель —Дíтеля, Дíтелеві (Дíтелю) й т. д. (див. § 140).
2 Прізвища прикметникового типу на -ий (-ій) відмінюємо як відповідні прикметники чоловічого та жіночого роду (твердої чи м’якої групи):
Авдіє́вський — Авдіє́вського, Авдіє́вському й т. д.;
Кобиля́нська — Кобиля́нської, Кобиля́нській і т. д.
3 Чоловічі прізвища прикметникового типу на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн) відмінюємо за такими зразками:
Однина

Н. Пáвлов Ковалíв Прóкопів Кирчíв
Р. Пáвлов Ковалéв-а (-лíв) Прóкопов (-пів) Кирчéв-а (-чíв)
Д. Пáвлов Ковалéв(-лíв) Прóкопов (-пів) Кирчéв-у (-чíв-у)
Зн. Пáвлов Ковалéв(-лíв) Прóкопов (-пів) Кирчéв-а (-чíв-а)
Ор. Пáвлов-им

Ковалéв-им (-лíв-им)

Прóкопов-им (-пів-им) Кирчéв-им (-чíв-им)
М.

...Пáвлов-і (-у)

...Ковалéв() (-лíв, -у)

...Прóкопов() (-пів-і, -у)

Кирчéв-і () (-чíв-і, -у)
Кл.

Пáвлов

Ковалéв(-лíв)

Прóкопов (-пів)

Кирчéв-е (-чíв-е)

Множина

Н. Пáвлов Ковалéв(-лíв) Прóкопов (-пів)

Кирчéв-и (-чíв-и)

Р. Пáвлов-их Ковалéв-их (-лíв-их) Прóкопов-их (-пів-их) Кирчéв-их (-чíв-их)
Д. Пáвлов-им Ковалéв-им (-лíв-им) Прóкопов-им (-пів-им) Кирчéв-им (-чíв-им)
Зн. Пáвлов-их Ковалéв-их (-лíв-их) Прóкопов-их (-пів-их)

Кирчéв-их (-чíв-их)

Ор.

Пáвлов-ими

Ковалéв-ими (-лíв-ими) Прóкопов-ими (-пів-ими) Кирчéв-ими (-чíв-ими)
М.

...Пáвлов-их

...Ковалéв-их (-лíв-их)

...Прóкопов-их (-пів-их)

Кирчéв-их (-чíв-их)

Кл.

Пáвлов

Ковалéв(-лíв)

Прóкопов (-пів)

Кирчéв-и (-чíв-и)

 

 

Однина

Н. Гáршин Романи́шин
Р. Гáршин Романи́шин
Д. Гáршин-ові (-у) Романи́шин-ові (-у)
Зн. Гáршин Романи́шин
Ор.

Гáршин-им

Романи́шин-им
М.

...Гáршин(-у)

...Романи́шин (-у)

Кл.

Гáршин

Романи́шин

Множина

Н. Гáршин Романи́шин
Р. Гáршин-их Романи́шин-их
Д. Гáршин-им Романи́шин-им
Зн. Гáршин-их Романи́шин-их
Ор.

Гáршин-ими

Романи́шин-ими
М.

...Гáршин-их

...Романи́шин-их

Кл.

Гáршин

Романи́шин

 

Примітка
1. У відмінкових формах чеських, словацьких і польських прізвищ на -ек суфіксальний -е- зберігаємо: Гáшек — Гáшека, Гáшекові..., Лóкетек — Лóкетека, Лóкетекові... Так само зберігаємо -е- при відмінюванні прізвищ з кінцевими -ер, -ел:
Пéтер — Пéтера…, Пáвел — Пáвела…, але в іменах він випадає: Пéтер — Пéтра…, Пáвел (Пáвол) — Пáвла. При відмінюванні прізвищ слов’янського походження на -ець суфіксальний -е- випадає: Кáролець — Кáрольця, Кáрольцеві…, Мáлець — Мáльця,
Мáльцеві…, Морáвець — Морáвця, Морáвцеві…, Óравець — Óравця, Óравцеві…
Примітка
2. Жіночі прізвища на приголосний та не відмінюємо: Марíї Сéник, Надíї Балíй, з Лíною Костéнко, без Нíни Бáйко. Аналогічні чоловічі прізвища відмінюємо як відповідні іменники: Василя́ Сéника, Михáйлові Баліє́ві, з Івáном Костéнком, без Андрíя
Бáйка.
Примітка
3. Від прізвищ прикметникового типу на зразок Романи́шин формою орудного відмінка відрізняється відмінювання прізвищ іменникового типу на зразок Ру́си́н: пор. Романи́шиним, але Ру́си́ном.
Примітка
4. Про відмінювання неслов’янських прізвищ див. § 140.