-> ІІІ. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ1 -> Буквосполучення ll та ill у словах французького походження

Французькі буквосполучення ll та ill після голосних, у кінці слів та перед голосними відповідно до французької вимови передаємо через ймакія́ж, Війо́н, Шантії. У деяких загальних і власних назвах ́ буквосполучення -aille, -ille, -eille за традицією передаємо як -аль, -ільвані́ль, Верса́ль, Марсе́ль.