-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Дієприслівник

1 Дієприслівники теперішнього часу утворюємо від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів -учи (-ючи), -ачи (-ячи).
Суфікс -учи (-ючи) вживаємо в дієприслівниках, утворених від дієслів першої дієвідміни, а суфікс -ачи (-ячи) — у дієприслівниках, утворених від дієслів другої дієвідміни: беру́ть — беручи́, виробля́ють — виробля́ючи, іду́ть — ідучи́, ка́жуть — ка́жучи; ба́чать — ба́чачи, летя́ть — летячи́, сидя́ть — си́дячи, спля́ть — сплячи́.
2 Дієприслівники минулого часу утворюємо від основи дієслова минулого часу чоловічого роду за допомогою суфікса -ши (після основи на приголосний) і -вши (після основи на голосний): брав — бра́вши, купува́в —купува́вши, купи́в — купи́вши, налеті́в — налеті́вши; прині́с — прині́сши, спік —спі́кши, став — ста́вши.
Примітка
Дієприслівники, утворені від зворотних дієслів, мають постфікс -сьсміючи́сь, узя́вшись; рідше — ся: сміючи́ся, узя́вшися.