-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Складні займенники (неозначені й заперечні)

Відмінювання складних займенників
Займенники, до складу яких входять частки аби-, де-, ні-, -ся, -небудь, відмінюємо так:
Аби́хто, аби́кого, аби́ в ко́го, аби́кому, аби́ким, аби́ з ким, аби́ на ко́му (і аби́ на кім).
Аби́який, аби́якого, аби́якому, аби́яким, аби́ з яки́м, аби́ на яко́му (і аби́ на які́м).
Де́хто, де́кого, де́кому, де́ з ким, де́ на ко́му (і де́ на кім), на де́кому.
Де́який, де́якого, де́яким, на де́яких (і де́ на яки́х).
Котри́йсь, котро́гось, котро́мусь, котри́мсь, на котро́мусь.
Ніхто́, ніко́го, ніко́му, ніки́м, ні з ки́м, ні на ко́му (і ні на кі́м).
Нія́кий, нія́кого, нія́кому, нія́ким, ні на я́кому (і ні на я́кім).
Хто-не́будь, кого́-не́будь, кому́-не́будь, ким-не́будь, на ко́му-не́будь.
Хтось, кого́сь, кому́сь, кимсь (і ки́мось), у ко́мусь.
Чийсь, чийо́гось, чийо́мусь (і чиє́мусь), чиї́мсь (і чиї́мось), на чийо́мусь (і на чиє́мусь, чиїмсь, чиїмось).
Що-бу́дь, чого́-бу́дь, чому́-бу́дь, чим-бу́дь, на чо́му-бу́дь (і на чім-бу́дь).
Що-не́будь, чого́-не́будь, чому́-не́будь, чим-не́будь, на чо́му-не́будь (і на чім-не́будь).
Щось, чого́сь, чому́сь, чимсь (і чи́мось), на чо́мусь (і на чімсь, чі́мось).
Примітка
Числові займенники де́кілька, кіл́ька, скі́льки, сті́льки відмінюємо як числівник два: де́кілько́х, де́кілько́м, де́кількома́; бага́то відмінюємо так: бага́то, багатьо́х, багатьо́м, багатьма́ й багатьома.