-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Означальні займенники

Відмінювання означальних займенників

  О Д Н И Н А М Н О Ж И Н А
  Чол. і середн. рід Жіночий рід

Н.

весь (уве́сь, ввесь) все (усе́ )

вся (уся́ )

всі (усі́)

Р.

всього́ (усього́ )

всіє́ї (усіє́ї)

всіх (усі́х)

Д.

всьому́ (усьому́ )

всій (усій)

всім (усім)

Зн.

= Н. або Р. все (усе́ )

всю (усю́ )

= Н. або Р.

Ор.

всім (усі́м)

всіє́ю (усіє́ю)

всіма́ (усіма́ )

М.

... всьо́му (всім)

… усьо́му (усі́м)

... всій (усій)

... всіх (усі́х)

Примітка
1. У всіх відмінках у й в чергуються за загальним правилом (див. § 23).
Займенники ко́жен (ко́жний), вся́кий, всіля́кий, сами́й і са́мий (напр.: сами́й хліб, але той са́мий), сам (сама́, самі́) відмінюємо
як прикметники твердої групи.
Примітка
2. Після прийменників наголос переходить з останнього складу на передостанній у таких займенникових формах, як: до ме́не, до те́бе, на се́бе, з ньо́го, у не́ї, бі́ля ко́го (ко́гось), від то́го, від чо́го (чо́гось), у цьо́го, з усьо́го, на то́му, при цьо́му,
в чо́му (чо́мусь), в усьо́му.
Але коли прийменник поєднується не з займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос не змінюється: до його́ ха́ти, до її́ до́му.