-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Присвійні займенники

Відмінювання присвійних займенників

  О Д Н И Н А М Н О Ж И Н А
  Чол. і середн.рід Жіночий рід

Н.

мій моє́

моя́

мої́

Р.

мого́

моє́ї

мої́х

Д.

моє́му

мої́й

мої́м

Зн.

= Н. або Р. моє́

мою́

мої́х

Ор.

мої́м

моє́ю

 мої́ми

М.

... моє́му (моїй́

)

... моїй́

... мої́х

Так само відмінюємо займенники твій, свій.
Займенники наш, ваш відмінюємо як прикметники твердої групи.
Займенник ї́хній відмінюємо як прикметник м’якої групи.