-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Відмінювання дробових числівників

1 Дробові числівники читаємо так: 1⁄2 — одна́ дру́га, 1⁄3 — одна́ тре́тя, 1⁄4 — одна́ четве́рта, 5⁄2 — п’ять других, 2⁄3 — дві тре́тіх, 3⁄4 — три четве́ртих, 4⁄3 — чоти́ри тре́тіх, 3⁄5 — три п’я́тих, 2⁄7 — дві сьо́мих, 9⁄10 — де́в’ять деся́тих.
Відмінюємо їх як звичайні числівники: двом тре́тім, трьома́ п’я́тими; діли́ти на одну́ двадця́ту.


Полови́на (1⁄2), трети́на (1⁄3), чверть (1⁄4) відмінюються як іменники.

2 Числівники півтора́ (відра́, кілогра́ма, кіломе́тра), півтори́ (ти́сячі, гри́вні), півтора́ста невідмінювані.