-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Відмінювання кількісних числівників

1 Числівник оди́н, одне́ (одно́ ), одна́ відмінюємо так:

  О Д Н И Н А М Н О Ж И Н А
  Чол. і середн. рід Жіночий рід  
Н.

оди́н, одне́

(рідше —одно́ )

одна́ одні́
Р. одного́

одніє́ї

(рідше —одно́ ї)

одни́ х

Д. одному́ одні́й одни́ м
Зн.

= Н. або Р.

одне́ (одно́ )

одну́ = Н. або Р.
Ор. одни́м

одніє́ю

(рідше — одно́ ю)

одни́ми
М. ... одно́му (одні́м) ... одні́й ... одни́х
Примітка
У займенниках оди́н до о́дного, оди́н о́дному, оди́н з о́дним і под. наголос у слові о́дного, о́дному, о́дній і т. ін. — на першому складі.
2 Інші кількісні числівники відмінюємо так:

Н.

два       дві

три

чоти́ ри

Р.

двох

трьох

чотирьо́х

Д.

двом

трьом

чотирьо́м

Зн.

= Н. або Р.

= Н. або Р.

= Н. або Р.

Ор.

двома́

трьома́

чотирма́

М.

... двох

... трьох

... чотирьо́х

 

Н.

п’ять

шість

сім

ві́сім

 

Р.

 

п’яти́ , п’ятьо́х

 

шести́ , шістьо́х

 

семи́ , сімо́х

 

восьми́ , вісьмо́х

Д.

п’яти́ , п’ятьо́м

шести́ , шістьо́м

семи́ , сімо́м

восьми́ , вісьмо́м,

Зн.

п’ять або п’ятьо́ х

шість або шістьо́ х

сім або сімо́ х

ві́сім або вісьмо́ х

Ор.

п’ятьма́ , п’ятьома́

шістьма́ , шістьома́

сьома́ , сімома́

вісьма́ , вісьмома́

М.

... п’яти́ , п’ятьо́ х

... шести́ , шістьо́х

... семи́ , сімо́х

... восьми́ , вісьмох

3 Як п’ять або шість відмінюємо числівники де́в’ять, де́сять, одина́дцять, двана́дцять, трина́дцять, чотирна́дцять, п’ятна́дцять,
шістна́дцять, сімна́дцять, вісімна́дцять, дев’ятна́дцять, два́дцять, три́дцять.
4 Складні числівники п’ятдеся́т, шістдеся́т, сімдеся́т, вісімдеся́т відмінюємо за таким зразком:

Н.      п’ятдеся́т
Р.      п’ятдесяти́, п’ятдесятьо́х
Д.      п’ятдесяти́, п’ятдесятьо́м
Зн.    п’ятдеся́т або п’ятдесятьо́х
Ор.    п’ятдесятьма́, п’ятдесятьома́
М. ...  п’ятдесяти́, ... п’ятдесятьо́х
5  Складні числівники дві́сті, три́ста, чоти́риста, п’ятсо́т, шістсо́т, сімсо́т, вісімсо́т, дев’ятсо́т відмінюємо за такими зразками:
Н.              дві́сті               п’ятсо́т
Р.              двохсо́т           п’ятисо́т
Д.             двомста́м         п’ятиста́м
Зн.            дві́сті              п’ятсо́т
Ор.           двомаста́ми     п’ятьмаста́ми, п’ятьомаста́ми
М.            ... двохста́х     ... п’ятиста́х
6 У складених кількісних числівниках відмінюємо всі частини: з чотирьохсо́т сімдесяти́ восьми́ ти́сяч шестисо́т п’ятдесяти́
дев’яти́ (гривень).
7 Числівники со́рок, дев’яно́сто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках мають закінчення : сорока́, дев’яно́ста, ста.
8 Збірні числівники дво́є, обо́є, тро́є в непрямих відмінках мають форми від два, оба́ (давня форма), три: двох, двом..., обо́х, обо́м..., трьох, трьом...
9 Збірний числівник оби́два (оби́дві) має в непрямих відмінках такі форми: обо́х, обо́м, обома́, на обо́х.
10 Збірні числівники че́тверо, п’я́теро, ше́стеро, се́меро, во́сьмеро, де́в’ятеро, де́сятеро, одина́дцятеро в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: чотирьо́х, чотирьо́м..., п’ятьо́х, п’ятьо́м..., шістьо́х, шістьо́м... і т. д
11 Числові назви ти́сяча, мільйо́н, мілья́рд відмінюємо як іменники відповідних відмін.
12 Неозначено-кількісні числівники кількана́дцять, кількадеся́т відмінюємо як числівник п’ять: кільканадцяти́ й кільканадцятьо́х,
кількадесятьма́ й кількадесятьома́.