-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Ступенювання прикметників

Вищий ступінь прикметників.
1 Вищий ступінь порівняння прикметників утворюємо додаванням:
1) суфікса -іш- або -ш- до основи чи до кореня звичайної форми якісного прикметника: нов-і́ш-ий, повн-і́ш-ий, син-і́ш-ий, деше́в-ш-ий, соло́д-ш-ий;
2) слів більш, менш до звичайної форми якісного прикметника (рідше): більш вда́лий, більш глибо́кий, менш вередли́вий.
Найвищий ступінь прикметників
2 Найвищий ступінь порівняння прикметників утворюємо додаванням:
1) префікса най- до форми вищого ступеня: найбі́льший, найкра́ща, найме́нше;
2) слів найбільш, найменш до звичайної форми якісного прикметника (рідше): найбі́льш зручни́й, найбі́льш стійка́, найме́нш приє́мне.
Для посилення ознаки вживаємо при формах найвищого ступеня прикметників частки що і як; пишемо їх із прикметниками
разом: щонайсильніш́ий, якнайбіл́ьший, якнайшви́дший.