-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Зразки відмінювання прикметників

Однина

Т В Е Р Д А  Г Р У П А

 

 

Чоловічий рід

 

Середній рід

 

Жіночий рід

 

Н.

 

га́рн-ий

 

га́рн-е

 

га́рн-а

Р.

га́рн-ого

га́рн-ого

га́рн-ої

Д.

га́рн-ому

га́рн-ому

га́рн-ій

Зн.

= Н. або Р.

га́ рн-е

га́ рн-у

Ор.

га́рн-им

га́рн-им

га́рн-ою

М.

... га́рн-ому(-ім)

... га́рн-ому(-ім)

... га́рн-ій

 

Н.

бра́тів

бра́тов

бра́тов

Р.

бра́тов-ого

бра́тов-ого

бра́тов-ої

Д.

бра́тов-ому

бра́тов-ому

бра́тов-ій

Зн.

= Н. або Р.

бра́тов

бра́тов

Ор.

бра́тов-им

бра́тов-им

бра́тов-ою

М.

 бра́тов-ому

(-ім)

 бра́тов-ому 

(-ім)

... бра́тов-ій

М’ Я К А  Г Р У П А

 

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Н.

си́н-ій

си́н-є

си́н-я

Р.

си́нь-ого

си́нь-ого

си́нь-ої

Д.

си́нь-ому

си́нь-ому

си́н-ій

Зн.

= Н. або Р.

си́н-є

си́н-ю

Ор

си́н-ім

си́н-ім

си́нь-ою

М.

... си́нь-ому

(си́н-ім)

... си́нь-ому

(си́н-ім)

... си́н-ій

 

Н.

безкра́ -їй

безкра́

безкра́

Р.

безкра́й-ого

безкра́й-ого

безкра́й-ої

Д.

безкра́й-ому

безкра́й-ому

безкра́ -їй

Зн.

= Н. або Р.

безкра́

безкра́

Ор.

безкра́ -їм

безкра́ -їм

безкра́ й-ою

М.

... безкра́ й-ому

(безкра́ -їм)

... безкра́ й-ому

(безкра́ -їм)

... безкра́ -їй

 

Множина

  Т В Е Р Д А Г Р У П А М’ Я К А Г Р У П А
Н. га́рн-і  бра́тов-і си́н-і безкра́ -ї
Р. гарн-их  бра́тов-их си́н-іх безкра́ -їх
Д.

гарн-им

бра́тов-им си́н-ім безкра́ -їм
Зн. = Н. або Р. = Н. або Р. = Н. або Р. = Н. або Р.
Ор.

га́рн-ими

бра́тов-ими

си́н-іми

безкра́ -їми
М. ... га́рн-их бра́тов-их ... си́н-іх ... безкра́ -їх

 

Примітка
1. Іменники    прикметникового    походження    будівни́ чий,    лю́ тий (місяць), подоро́ жній  і подібні відмінюємо як  прикметники:  до будівни́ чого, будівни́ чі, з будівни́ чими; лю́ того, у лю́ тому. Пор.: Сьогодні п’яте лю́ того й П’ятого лю́ того 2018 ро́ ку.
Примітка
2. Прикметники, складені з -лиций: білоли́ ций, блідоли́ ций, круглоли́ ций, повноли́ ций тощо відмінюємо так:
О Д Н И Н А

S

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Н.

білоли́ц-ий

білоли́ц-е

білоли́ц-я

Р.

білоли́ць-ого

білоли́ць-ого

білоли́ць-ої

Д.

білоли́ць-ому

білоли́ць-ому

білоли́ц-ій

Зн.

= Н. або Р.

білоли́ц-е

білоли́ц-ю

Ор.

білоли́ц-им

білоли́ц-им

білоли́ць-ою

М.

... білоли́ць-ому

(білоли́ц-ім)

... білоли́ць-ому

(білоли́ц-ім)

... білоли́ц-ій

 

М Н О Ж И Н А

 

Н.

 

білоли́ц

 

Зн.

 

= Н. або Р.

Р.

білоли́ц-их

Ор.

білоли́ц-ими

Д.

білоли́ц-им

М.

... білоли́ц-их