-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Множина

1 У називному, знахідному та кличному відмінках множини іменники третьої відміни мають закінчення : ві́дповіді, ві́сті, о́сі, ті́ні; но́чі, по́дорожі, су́міші.
2 У родовому відмінку множини вживаємо закінчення -ейвідо́мостей, ві́дповідей, вісте́й, га́лузей, гера́ней, до́повідей, областе́й, осе́й, ті́ней; ноче́й, по́дорожей, су́мішей.
3 У давальному відмінку множини вживаємо закінчення -ям (після шиплячого — -ам): ві́дповідям, віс́ тя́м, гера́ням, о́сям, ті́ням; ноча́м, по́дорожам, су́мішам.
4 В орудному відмінку множини вживаємо закінчення -ями (після шиплячого — -ами): ві́дповідями, ві́стя́ми, гера́нями, костя́ми (рідко кістьми́ ), о́сями; ноча́ми, по́дорожами, су́мішами.
5 У місцевому відмінку множини вживаємо закінчення -ях (після шиплячого — -ах): у ві́дповідях, у віс́ тя́х, на гера́нях, на о́сях, у ті́нях; по ноча́х, у по́дорожах, у су́мішах.