-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Орудний відмінок

В орудному відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення -ами, -ями, -ми.
1 Закінчення -ами (у твердій та мішаній групах), -ями (у м’якій, зрідка в мішаній, групі) мають іменники чол. і середн. роду: берега́ми, працівника́ми, товариша́ми, трактора́ми; ву́хами, міста́ми, прі́звищами, се́лами, я́вищами; коваля́ми, лікаря́ми, шахтаря́ми; знаря́ддями, місця́ми, обли́ччями, поля́ми, роздорі́жжями, узви́шшями.
2 Закінчення -ми (паралельно з формами на -ами, -ями) мають іменники чол. і середн. роду: го́стя́ми (й гі́стьми), кі́ньми (й ко́нями), чобітьми́(йчобо́тями, чо́ботами); колі́ньми (й колі́нами), коле́сами (й колі́сьми), кри́лами (й крильми́).
Примітка
Іменники середи. роду о́ко, плече́ мають в орудному відмінку множини закінчення -има: очи́ма, плечи́ма.