-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Знахідний відмінок

У знахідному відмінку однини іменники другої відміни мають форму, однакову з формою родового або називного відмінка.
1 Омонімічну з формою родового відмінка мають усі іменники чол. роду — назви істот, а також найменування персоніфікованих явищ: будівника́, допові́дача́, коня́, хло́пця, Ві́тра, Моро́за.
2 Усі іменники — назви неістот чол. роду, а також іменники середн. роду в знахідному відмінку мають ту саму форму, що й у називному: буди́нок, декре́т, інститу́т, колекти́в, міст, наро́д, полк, сон, стиль, стіл, ячмі́нь; корі́ння, мі́сто, мі́сце, мо́ре,село́.

Примітка
Деякі конкретні іменники чол. роду, переважно назви побутових предметів, дерев, документів та ін., можуть мати варіантні форми, спільні з формами або родового, або називного відмінків: (зрізав) дуб і ду́ба, (вивчив) вірш і ві́рша, (написав) лист і
листа́, (узяв) ніж і ножа́, (поклав) оліве́ць і олівця́, (поставив) плуг і плу́га, (розгорнув) дові́дник і дові́дника; (подарував) пе́рстень і пе́рсня, (уклав) акт і а́кта.