-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Зразки відмінювання іменників

                                                                       Перша відміна
                                                                  Іменники — загальні назви
                                  Тверда група                                           М’яка група
                                                                  О д н и н а
                     Н.           маши́н-а               відмі́нниц-я                          наді́-я
                     Р.           маши́н-и               відмі́нниц-і                           наді́-ї
                     Д.           маши́н-і                відмі́нниц                           наді́-ї
                     Зн.         маши́н-у                відмі́нниц-ю                         наді́-ю
                     Ор.        маши́н-ою              відмі́нниц-ею                       наді́-єю
                     М.         …маши́н-і                …відмі́нниц-і                       …наді́
                     Кл.         маши́н-о                відмі́нниц-е                         наді́-є
                                                                   М н о ж и н а
                    Н.           маши́н-и                відмі́нниц                           наді́-ї
                    Р.           маши́н                   відмі́нниць                            наді́й
                    Д.           маши́н-ам              відмі́нниц-ям                        наді́-ям
                   Зн.          маши́н-и                відмі́нниць                            наді́-ї 
                   Ор.         маши́н-ами             відмі́нниц-ями                       наді́-ями
                   М.           …маши́н-ах            …відмі́нниц-ях                       …наді́-ях
                   Кл.         маши́н-и                 відмі́нниц-і                           наді́

Мішана група

 

О д н и н а

М н о ж и н а

О д н и н а

М н о ж и н а

Н.

пло́щ-а

пло́щ-і

душ-а́

ду́ш-і

Р.

пло́щ-і

площ

душ-і́

душ

Д.

пло́щ-і

пло́щ-ам

душ-і́

ду́ш-ам

Зн.

пло́щ-у

пло́щ-і

ду́ш-у

ду́ш-і

Ор.

пло́щ-ею

пло́щ-ами

душ-е́ ю

ду́ш-ами

М.

…пло́щ-і

…пло́щ-ах

…душ-і́

…ду́ш-ах

Кл.

пло́щ-е

пло́щ-і

ду́ш-е, душ-е́

ду́ш-і

Іменники — власні назви

Тверда група                                               М’яка група

О д н и н а

Н.

Окса́н-а

Марі-́ я

Ле́с-я

Р.

Окса́н-и

Марі-́ ї

Ле́с-і

Д.

Окса́н-і

Марі-́ ї

Ле́с-і

Зн.

Окса́н-у

Марі-́ ю

Ле́с-ю

Ор.

Окса́ н-ою

Марі-́ єю

Ле́ с-ею

М.

…Окса́н-і

…Марі-́ ї

…Ле́с-і

Кл.

Окса́н-о

Марі-́ є

Ле́с

 

 

 

М н о ж и н а

Н.

Окса́н-и

Марі-́ ї

Ле́с-і

Р.

Окса́н

Марій́

 

Лесь

Д.

Окса́н-ам

Марі-́ ям

Ле́с-ям

Зн.

Окса́н

Марі́й

Лесь

Ор.

Окса́н-ами

Марі-́ ями

Ле́с-ями

М.

…Окса́н-ах

…..Марі-́ ях

…Ле́с-ях

Кл.

Окса́н-и

Марі-́ ї

Ле́с-і

 

 

Тверда група

 

 

О д н и н а

М’яка група

Н.

Полта́в-а

Ві́нниц-я

Тере́бл-я

Р.

Полта́в-и

Ві́нниц-і

Тере́бл-і

Д.

Полта́в-і

Ві́нниц-і

Тере́бл-і

Зн.

Полта́в-у

Ві́нниц-ю

Тере́бл-ю

Ор.

Полта́в-ою

Ві́нниц-ею

Тере́бл-ею

М.

… Полта́в-і

… Ві́нниц-і

… Тере́бл-і

Кл.

Полта́в-о

Ві́нниц-е

Тере́бл-е

Друга відміна

Іменники чоловічого роду

загальні назви

О д н и н а

 

 

Тверда група

М’яка група

Мішана

група

Н.

коза́к

 

тигр

мудре́ць

о́брій

меч

Р.

козаќ

 

ти́гр

мудрец-я́

о́брі-ю

меч-а́

Д.

козаќ ві (́ )

ти́грві (-у)

мудрец-е́ ві (-

ю)

о́брі-єві (-

ю)

меч́ ві (-у́ )

Зн.

козаќ

 

ти́гр-а

мудрец-я́

о́брій

меч              і

меч-а́

Ор.

козаќ м

 

ти́гр-ом

мудрец-е́ м

о́брі-єм

меч-е́ м

М.

…козаќ ві (́ )

… ти́гр-ові

(-у , -і)

мудрец-е́ ві,

(-ю́ , -і́)

…о́брі-ї

(-ю)

… меч-і

(-е́ ві)

Кл.

коза́ч

 

ти́гр-е

мудрец-ю́

о́брі-ю

ме́ч-у

 

М н о ж и н а

Н.

козак-и́

 

ти́гр-и

мудрец-і́

о́брі-ї

меч-і́

Р.

козак-і́в

 

ти́гр-ів

мудрец-і́в

о́брі-їв

меч-і́в

Д.

козак-а́ м

 

ти́гр-ам

мудрец-я́ м

о́брі-ям

меч-а́ м

Зн.

козак-і́в

 

ти́гр-ів

мудрец-і́в

о́брі-ї

меч-і́

Ор.

козак-а́ ми

ти́гр-ами

мудрец-я́ ми

о́брі-ями

меч-а́ ми

М.

…козак-а́ х

…ти́гр-ах

…мудрец-я́ х

..о́брі-ях

…меч-а́ х

Кл.

козак-и́

 

ти́гр-и

мудрец-і́

о́брі-ї

меч-і́

Іменники середнього роду

загальні назви

О д н и н а

 

Тверда група

 

М’яка група

Мішана група

Н. крил-о́ по́л-е умі́нн-я плеч-е́
Р. крил<strong-а́ по́л-я умі́нн плеч-а́
Д.. крил-<strongу́ по́л-ю умі́нн-ю плеч-у́

Зн.

крил-о́

по́л-е

умі́нн-н-<stronя

плеч-е́

Ор.р.

крил-о́ м

по́л-ем

умі́нн-ям

плеч-е́ м

М.

…крил-і́

…по́л-і, -ю

…умі́нн-і

…плеч-і́, -у́ і плеч-е́ ві

Кл.

крил-о́

по́л-е

умі́нн-я

плеч-е́

 

М н о ж и н а

Н. кри́л-а пол-я́ умі́нн-я пле́ ч-і
Р. крил пол-і́в умі́нь плеч-е́ й, пліч
Д. кри́л-ам пол-я́ м умі́нн-ям плеч-а́ м і пле́ ч-ам

  Зн.

кри́ л-а

пол-я́

 умі́нн-я

пле́ ч-і

Ор.

кри́л-ами і кри́ ль-ми

пол-я́ ми

умі́нн-ями

плеч-и́ ма

М.

…кри́л-ах

…пол-я́ х

…умі́нн-ях

…плеч-а́ х

Кл.

кри́л-а

пол-я́

умі́нн-я

пле́ч-і

Іменники чоловічого роду

власні назви

 

Тверда група

 

М’яка група

Мішана група

Тверда група

Н.

Євге́н

Оле́сь

І́гор

Тимі́ш

Дністе́р

Р.

Євге́н-а

Оле́с-я

І́гор-я

Тимо́ш-а

і Тимош-а́

 

Дністр-а́

Д.

Євге́н-ові (-у)  

Оле́с-еві (-ю)

І́гор-еві, (-ю)

Тимо́ш-еві (-у)

і Тимош́ ві (-у́)

 

Дністр-у́ (-о́ ві)

Зн.

Євге́н-а

Оле́с-я

І́гор-я

Тимо́ш-а

і Тимош-а́

 

Дністе́р

Ор.

Євге́ н-ом

Оле́ с-ем

І́гор-ем

Тимо́ ш-ем

і Тимош-е́ м

 

Дністр-о́ м

 

М.

…Євге́н-ові (-у, -і)

 

…Оле́с-еві

(-ю, -і)

…І́гор-еві (-ю, -і)

Тимо́шві (-у, -і)

і Тимош-е́ ві (-у́ , -

і́)

 

…Дністр́ (-о́ ві,́)

Кл.  

Євге́н-е

Оле́с-ю

І́гор

Тимо́ш-е

Дні́стр-е

 

М н о ж и н а

Н. Євге́н-и Оле́с-і І́гор-і Тимо́ш-і

і Тимош-і́

 
Р. Євге́н-ів Оле́с-ів І́гор-ів

Тимо́ш-ів

і Тимош-і́в

 
Д. Євге́н-ам Оле́с-ям І́гор-ям

Тимо́ш-ам

і Тимош-а́ м

 
Зн. Євге́н-ів Оле́с-ів І́гор-ів

Тимо́ш-ів

і Тимош-і́в

 
Ор. Євге́н-ами Оле́с-ями І́гор-ями

Тимо́ш-ами

і Тимош-а́ ми

 
М. ...Євге́ н-ах …Оле́ с-ях …І́гор-ях

…Тимо́ ш-ах і

…Тимош-а́ х

 
Кл. Євге́н-и Оле́с-і І́гор

             Тимо́ш-і і

Тимош-і́

 
Зразки відмінювання іменників чоловічого роду з основою на

О д н и н а

 

Тверда група

 

М’яка група

Мішана група

Н.

Пасажи́р

бульва́р

байкар

 

ко́зир

ковзаня́р

Р.

пасажи́р-а

бульва́р-у

байкар-я́

ко́зир-я

ковзаняр-а́

Д.

пасажи́р-ові (-

 

у)

бульва́р-у (-

 

ові)

байкар-е́ ві  (-

 

ю́ )

ко́зир-ю (-еві)

ковзаняр-е́ ві (-у́ )

Зн.

пасажи́р-а

бульва́р

байкар-я́

ко́зир ()

ковзаняр-а́

 

Ор.

 

пасажи́р-ом

 

бульва́р-ом

 

байкар-е́ м

 

ко́зирм

 

ковзаняр-е́ м

М.

пасажи́р-ові

(-у, -і)

…бульва́р-і

 

(-ові, -у)

…байкар-е́ ві

 

(-ю́, -і́)

...ко́зир-і

 

(-еві, -ю)

…ковзаняр-е́ ві (-

 

у́ , -і́)

Кл.

пасажи́р-е

бульва́р-е

байка́р-ю

ко́зир-ю

ковзаня́р-е

 

М н о ж и н а

Н.

пасажи́р-и

бульва́р-и

байкар-і́

ко́зир

ковзаняр-і́

Р.

пасажи́р-ів

бульва́р-ів

байкар-і́в

ко́зир-ів

ковзаняр-і́в

 

Д.

 

пасажи́р-ам

 

бульва́р-ам

 

байкар-я́ м

 

ко́зир-ям

 

ковзаняр-а́ м

Зн.

пасажи́р-ів

бульва́р-и

байкар-і́в

ко́зир-і

ковзаняр-і́в

Ор.

пасажи́ р-ами

бульва́ р-ами

байкар-я́ ми

ко́ зир-ями

ковзаняр-а́ ми

М.

пасажи́р-ах

…бульва́р-ах

…байкар-я́ х

…ко́зир-ях

…ковзаняр-а́ х

Кл.

пасажи́р-и

бульва́р-и

байкар-і́

ко́зир-і

ковзаняр-і́

Зразок відмінювання іменника Госпо́дь

Н.

Госпо́дь

Р.

Го́спод-а

Д.

Го́спод-ові (-у) і Господ-е́ ві

Зн.

Го́спод-а

Ор.

Го́спод-ом

М.

…Го́спод-ові (, )

Кл.

Го́спод-и

 

Відмінювання іменників на -ище

(жін. і середн. р.)

О д н и н а

М н о ж и н а

Н. баби́щ-е

баби́щ-а

Р. баби́щ-і/-а

баби́щ

Д. баби́щ-і/-у

баби́щ-ам

З. баби́щ-е/-у

баби́щ

О. баби́щ-ею/-ем

баби́щ-ами

М. …баби́щ-і

баби́щ-ах

Кл. баби́щ-е

баби́щ-а

Примітка
Тип  відмінювання  іменників  на  -ище  (баби́ ще  —  жін.  і  середн.  рід, свекру́ шище — жін. і середн. рід і под.) при хитанні в морфологічному роді залежить від значення роду: якщо іменник має дві форми роду (баби́ ще — жін. і середн. рід), то для форми жін. роду лише в називному, знахідному та кличному відмінках однини властиве закінчення , типове для іменників другої відміни середнього роду, а в інших відмінках їхні  закінчення  збігаються  із  закінченнями  іменників  першої  відміни  (обидва  варіанти наявні  в  знахідному  відмінку),  а  для  середн.  роду  —  послідовність  відмінювання  за зразками відмінювання іменників другої відміни середн. роду.

 

Третя відміна

 

О д н и н а

Н.

тінь

по́дорож

гі́дність

Р.

ті́н-і

по́дорож-і

гі́дност-і, гі́дност-и

Д.

ті́н-і

по́дорож-і

гі́дност-і

Зн.

тінь

по́дорож

гі́дність

Ор.

ті́нн-ю

по́дорожж-ю

гі́дніст-ю

М.

... ті́н-і

... по́дорож-і

... гі́дност-і

Кл.

ті́н-е

по́дорож-е

гі́дност-е

 

М н о ж и н а

Н.

ті́н

по́дорож-і

Р.

ті́н-ей

по́дорож-ей

Д.

ті́н-ям

по́дорож-ам

Зн.

ті́н-і

по́дорож-і

Ор.

ті́н-ями

по́дорож-ами

М.

... ті́н-ях

... по́дорож-ах

Кл.

ті́н-і

по́дорож-і

Четверта відміна

О д н и н а

Н.

курч-а́

ім’-я́                                       ті́м’-я

Р.

курч-а́ т

і́м-ен-і, ім’-я́             ті́м-ен-і, ті́м’-я

Д.

курч-а́ т

і́м-ен-і                                    ті́м-ен-і, ті́м’-ю

Зн.

курч-а́

ім’-я́                                        ті́м’-я

Ор.

курч-а́ м

і́м-ен-ем, ім’-я́ м                     ті́м-ен-ем, ті́м’-ям

М.

... курч-а́ т

... і́м-ен-і                  … ті́м-ен-і, ті́м’-ї, але і по ті́м’-ю

Кл.

курч-а́

ім’-я́ , і́м-ен-е                          ті́м’-я

М н о ж и н а

Н.    курч-а́ т

ім-ен-а́

ті́м’-я

Р.     курч-а́ т

ім-е́ н

ті́м’-їв

Д.    курч-а́ т-ам

ім-ен-а́ м

ті́м’-ям

Зн.   курч-а́ т(а)

ім-ен-а́

ті́м’-я

Ор.  курч-а́ т-ами

ім-ен-а́ ми

ті́м’-ями

М.    ... курч-а́ т-ах

... ім-ен-а́ х

ті́м’-ях