-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Велика буква у звертаннях і в ремарках

З великої букви пишемо:
1 Перше слово після знака оклику, яким відокремлюється звертання: Вітре буйний, вітре буйний! Ти з морем говориш (Т. Шевченко).
2 Перше слово після знака оклику, що стоїть після вигуку або
окличного слова, ужитих на початку речення: — Агов! Де ти? (В. Нестайко)
Примітка
Якщо вигук стоїть у середині речення, то наступне слово пишемо з малої букви: Ждемо день і другий — гай-гай! — немає Тетяни (С. Васильченко).
3 Ремарки-фрази (подані в дужках), що вказують на ставлення слухачів до слів (промови) якоїсь особи:
Ну, ось ви бачили в цій, по-моєму, талановитій, блискучій доповіді, що він справді дійшов висновків — глибоких, оригінальних, талановитих і, безперечно, високоцінних для нас. (У залі гучні, захоплені оплески.)
(М. Івченко).
З великої букви пишемо й інші ремарки та посилання, узяті в дужки, що стоять після закінченого речення: [Павлина:] Прощайте! (Вийшла)
(І. Карпенко-Карий).