-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> . Велика буква на початку речення

З великої букви пишемо:
1 Перше слово, яким починається текст.
2 Перше слово в реченні:
1) після крапки;
2) після крапок, знака оклику й знака питання, коли ними закінчується
попереднє речення.
3 Переважно перше слово у віршованих строфах незалежно від наявності розділового знака в кінці попереднього рядка.
Примітка
1. Після крапок, які не закінчують речення, а стоять у середині його для позначення переривчастості мови, перше слово пишемо з малої букви: — Дивіться... он там... встає... він ще живий... Семен... Семен... (М. Коцюбинський);
Тихо в хаті стало;
Тільки наймичка шептала:
«Мати... мати... мати...» (Т. Шевченко).
Примітка
2. Коли знак оклику чи знак питання, а також крапки стоять у кінці прямої мови, то наступне речення (слова автора) пишемо з малої букви:
— Так тому й буть! — усі гукнули (Л. Глібов);
— Що з тобою? — допитувалась Маланка (М. Коцюбинський);
Я не Ганна, не наймичка,
Я... — та й оніміла (Т. Шевченко).
Примітка
3. Зрідка після знака питання (знака оклику), що стоїть у середині речення для надання питальної (окличної) інтонації, пишемо малу букву:
Раптом він чує над собою: Остапе! Остапе! це ти? живий?
(М. Коцюбинський);
Сонце! сонце! — на гори й долини, —
Сонце! сонце! — на води й поля.
Хай живе в вільній праці людини
України земля! (П. Тичина).