-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Прийменники

1 Разом пишемо:
1) складні прийменники, утворені сполученням одного або двох (іноді — трьох) прийменників зі словом будь-якої частини мови: вна́слідок (уна́слідок), вподо́вж (уподо́вж), впродóвж (упродóвж), за́мість, навздогíн,навко́ло, навперéйми, назýстріч, напередо́дні, наприкінці́, повздóвж;
2) складні прийменники, утворені з двох і більше простих прийменників: за́для, зара́ди, окрі́м, по́за, помі́ж, по́над, попере́д, по́при, посе́ре́д, про́між.
2 З дефісом пишемо складні прийменники, початковим компонентом яких є прості прийменники з, із: з-за (і́з-за), з-над, з-пе́ред, з-під (із-пі́д), зпо́за, з-по́між, з-по́над, з-по́під, з-по́серед, з-про́між.
3 Окремо пишемо складені прийменники у (в) ра́зі, під кіне́ць, під ча́с.