-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Складні числівники

1 Р а з о м пишемо:
1) складні кількісні числівники: одинáдцять, півторá, п’ятдеся́т, три́ста (трьохсо́т, трьомстáм, трьомастáми, (на) трьохстáх);
2) складні порядкові числівники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний: дев’ятисо́тий, трьохсо́тий; двохтúсячний, десятитúсячний, п’ятсоттридцятити́сячний; чотирьохмільйо́нний, п’ятдесятимільйóнний, шістдесятип’ятимільйо́нний; семимілья́рдний, трьохмілья́рдний.
Примітка
1. Складені кількісні та порядкові числівники пишемо окремо: ти́сяча п’ятсо́т, три́дцять ві́сім; мільйóн трьохти́сячний, мілья́рд чотирьохмільйóнний, ти́сяча дев’ятсо́т вісімдеся́т восьмий.
Примітка
2. Кількісні та порядкові числівники, до складу яких уходить форма з половиною й под., також пишемо окремо: дві з половúною тúсячі, три з полови́ною ти́сячний загі́н.
2 З дефісом пишемо порядкові числівники, перша частина яких передана цифрами: 3-ти́сячний, 35-мільйо́нний, 4-мілья́рдний.