-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Чергування Б із БЛ; П із ПЛ; В із ВЛ; М із МЛ; Ф із ФЛ

причому звук Л у названих звукосполученнях м’який: у першій особі однини та третій особі множини теперішнього часу і майбутнього часу доконаного виду та в пасивних дієприкметниках перед суфіксом -ен-: люби́ти — люблю́ ,лю́блять; ліпи́ти — ліплю́ , лі́плять, лі́плений; злови́ти — зловлю́ , зло́влять, зло́влений; стоми́ти — стомлю́ , сто́млять, сто́млений; розграфи́ти — розграфлю́ , розграфля́ть, розгра́флений.