-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Чергування СТ із Щ

у формі першої особи однини теперішнього часу й майбутнього часу доконаного виду та в пасивних дієприкметниках перед суфіксом -ен-: запусти́ти — запущу́ , запу́щений; мости́ти — мощу́ , мо́щений; прости́ти — прощу́ , про́щений.