-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Чергування Т із Ч; З із Ж; С із Ш; ЗД із ЖДЖ; СТ із Щ

у першій особі однини дієслів теперішнього часу й майбутнього часу доконаного виду та в пасивних дієприкметниках перед суфіксом -ен-: крути́ти — кручу́ ,кру́чений; леті́ти — лечу́ ; ла́зити — ла́жу; коси́ти — кошу́ , ко́шений;покоси́ти — покошу́, поко́шений; ї́здити — ї́жджу, ї́жджений; пусти́ти — пущу́; пу́щений.