-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Чергування Д із ДЖ

у першій особі однини дієслів теперішнього часу і майбутнього часу доконаного виду та в пасивних дієприкметниках перед суфіксом -ен-: сади́ти — саджу́ ; посади́ти — посаджу́ , поса́джений; ра́дити — ра́джу; схо́дити — схо́джу, схо́джений;