-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Чергування Г, К, Х із Ж, Ч, Ш

1 В іменниках перед суфіксами -к-, -ок, -ин- зі значеннями зменшеності та пестливості: нога́ — ні́жка, плуг — плужо́к; рука́
— ру́чка, крюк — крючо́к; му́ха — му́шка, горо́х — гороши́на.
2 У кличному відмінку іменників чоловічого роду другої відміни перед закінченням -е: друг — дру́же, луг — лу́же; коза́к — коза́че, юнак — юна́че; пасту́х — пасту́ше.
3 В усіх особових формах дієслів теперішнього часу і майбутнього часу доконаного виду, формах наказового способу та в пасивних дієприкметниках перед суфіксом -ен-: берегти́ — бережу́ , береже́ш, береже́ , бережемо́ ,бережете́ , бережу́ть; бережи́,бережі́мо, бережі́ть хай (нехай) бережу́ть; зберегти́ — збережу́ , збереже́ш, збереже́, збережемо́ , збережете́ ,збережу́ть; збережи́ , збережі́мо, збережі́ть, хай (нехай) збережу́ть; збере́жений; пекти́ — печу́ , пече́ш, пече́ , печемо́ , печете́ , печу́ть; печи́ ,печі́мо, печі́ть, хай (нехай) печу́ть; пе́чений; спекти́ — спечу́ , спече́ш, спече́ ,спечемо́ , спечете́ , спечу́ть; спечи́, спечі́мо, спечі́ть, хай (нехай) спечу́ть; спе́чений; колиха́ти — колишу́ , коли́шеш, коли́ше, коли́шемо, коли́шете, коли́шуть; колиши́ , колиші́мо, колиші́ть, хай (нехай) коли́шуть; поколиха́ти — поколишу́ , поколи́шеш, поколи́ше, поколи́шемо, поколи́шете, поколи́шуть;
поколиши́ , поколиші́мо, поколиші́ть, хай (нехай) поколи́шуть.