-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Чергування Г, К, Х із м’якими З, Ц, С

1 У давальному на місцевому відмінку однини іменників жіночого роду першої відміни: дуга́ — дузі́, (на) дузі́; перемо́га — перемо́зі, (у) перемо́зі; кві́тка — кві́тці, (на) кві́тці; сва́ха — сва́сі, (на) сва́сі.
2  У місцевому відмінку однини іменників чоловічого та середнього роду другої відміни: терпу́ г — (на) терпузі́; байра́к — (у) байра́ці, друк — (у)дру́ці; кожу́ х — (у) кожу́сі, вухо — (у) вусі.