-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> ЙО, ЬО

1 ЙО передає звукосполучення й + о:
1) на початку слова та після букви, що позначає голосний: його́, йому,завойо́ваний, привілейо́ваний, райо́н, чийо́го;
2) після букви на позначення приголосного, переважно на початкускладу: батальйо́н, бульйо́н, вйо́кати, Воробйо́в, курйо́з, мільйо́н, Соловйо́в.
2 ЬО пишемо після букви на позначення м’якості приголосного перед о:всього́, Ковальо́в, Линьо́в, льон, льох, сього́дні, сьо́мий, трьох, тьо́хкати,цього́.
.