-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Буква Г

Буква г передає на письмі глотковий щілинний приголосний звук як в  українських словах (берегти́, вого́нь, га́дка, гука́ти, дороги́й, жага, згин,кри́га, могу́тній, пагіне́ць), так і в загальних та власних назвах іншомовного походження (на місці h, g) (абориге́н, агіта́ція, агре́сія, бага́ж, болга́рин,брига́да, газе́та, генера́л, геоло́гія, горизо́нт, гра́мота, делега́т, кілогра́м,
логопе́д, магази́н, педаго́г, фотогра́фія; Єва́нгеліє, Гоме́р, А́нглія, Гаа́га) (див.ще § 122).