-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Я, Ю, Є

Букви я, ю, є пишемо:
1 На початку слова, після голосного та після апострофа для позначення звукосполучень й + а, й + у, й + е: я́кість, юроди́вий,єство́
; моя́, зна́ю, твоє́;п’ять, м’я́та, в’юн, б’ють, п’ємо.
2 Після букви на позначення приголосного звука для передання його м’якості: дя́дько, лю́ди, оста́ннє, сюди́, ряд, ря́сно, рюкза́к, рюш.