-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Ї

Букву ї, що позначає звуки й + і, пишемо:
1 На початку слова та після букви, що позначає голосний: герої́зм, ї́жа,
їжа́к, їзде́ць, ї́здити, ї́сти, їх, ї́хати, краї́на, мої́, наї́вний, твої́, руї́на.
2 Після м’якого знака: Ана́ньїн, Віньї́.
3 Після апострофа: в’їзд, з’їзд, об’ї́хати, під’ї́зд, Заха́р’їн.
4 В іншомовних словах після букви, що позначає голосний: архаї́чний,егої́зм, еліпсо́ їд, моза́їка, проза́їк, целуло́їд (див. ще § 126)
Примітка
 Ї не пишемо після префікса або першої частини складного слова, якщовони закінчуються буквою, що позначає голосний, а наступний склад або друга частинаскладного слова починаються з і: доістори́чний, заінтригува́ти, переіна́кшити,поінформува́ти; новоірла́ндський, староінді́йський.