-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Правопис наголошених і ненаголошених Е, И

Наголошені голосні е та и у вимові виразні, тому їх передаємо тими самими буквами: дале́ко, ви́соко. Ненаголошені е та и невиразні у вимові. Їх передаємо тими самими буквами, що й під наголосом: вели́кий, величе́зний, бо ве́лич; держу́ , бо оде́ржати; клекоті́ти, бо кле́кіт; несу́ , бо прине́сений; село́ , бо се́ла; шепоті́ти, бо ше́піт; криве́ , бо кри́во; трима́ти, бо стри́мувати, широ́кий, бо ши́роко та ін.
У словах із постійним наголосом невиразний звук перевіряємо за
словником: лева́да, кише́ня, мину́лий.